besprincipijelan


besprincipijelan
adj unprincipled
* * *
• unprincipled

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • besprincipijelan — bȅsprincipijēlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je bez principa, usp. neprincipijelan ETIMOLOGIJA bez + v. princip, principijelan …   Hrvatski jezični portal

  • besprincipijelnost — bȅsprincipijēlnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je besprincipijelan; neprincipijelnost ETIMOLOGIJA vidi besprincipijelan …   Hrvatski jezični portal

  • besprincipijelno — bȅsprincipijēlno pril. DEFINICIJA na besprincipijelan način; neprincipijelno ETIMOLOGIJA vidi besprincipijelan …   Hrvatski jezični portal

  • bȅsprincipijēlno — pril. na besprincipijelan način; neprincipijelno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅprincipijēlan — prid. 〈odr. lnī〉 koji ne odgovara načelu, koji nije dosljedan principu; nenačelan, besprincipijelan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • beznačelan — beznáčelan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji nije načelan; besprincipijelan ETIMOLOGIJA bez + v. načelo, načelan …   Hrvatski jezični portal